ببین یکی میخواست از خواب بیدارت کنه من نذاشتم
کار خوبی کردم؟

………………………………………………………….

ببین عزیز دلم پاشو………..
اگه پا نشی قهر میکنما………….
خب دلم برات تنگ شده…………
جون من پاشو…………
پاشدی……….
افرین عزیزم…………
حالا که پاشدی ماچم کن بگیر بخواب!

………………………………………………………….

یه سوال: اگه نصف شبی اس ام اس سرکاری بدم بیدارت کنم چی کار می کنی؟

………………………………………………………….

می دونم خوابی عزیزم. ولی من از دوری و دلتنگی تو خوابم نمی بره، مطمئنم اگه می دونستی من به خاطر تو نخوابیدم تو هم نمی خوابیدی

………………………………………………………….

امیدوارم که خواب نبوده باشی چون با این اس ام اس بیدار می شدی!!

………………………………………………………….

.می دونستی شبا که می خوای بخوابی باید گوشی تو خفه کنی!؟؟

………………………………………………………….

.می خواستم ببینم ساعت چنده؟ چون ساعتم خوابیده دلم نیومد بیدارش کنم!

………………………………………………………….

.می دونستی آلان ساعت
۲/۵ نصفه شبه ! اس ام اس زدم ببینم سروقت خوابیدی یا تا آلان بیداری؟!

………………………………………………………….

.ببخشید حواسم نبود این اس ام اس رو می خواستم در طول روز برات بفرستم!

………………………………………………………….

.{یک اس ام اس خالی}

………………………………………………………….

.نصفه شب بخیر!

………………………………………………………….

.صبح ساعت چند بیدار می شی کارت دارم.

………………………………………………………….

.من آلان تو آمریکا هستم می خواستم ببینم راسته میگن وقتی اینجا روز باشه اونجا شبه؟!؟

………………………………………………………….

.نمی دونم چرا شبا احساس عشق و علاقه در من خیلی زیاد میشه ! دلم نیومد اینو بهت نگم!!

………………………………………………………….

.می خواستم ببینم تو هم مثل من دچار بدخوابی شدی یا نه؟؟!

………………………………………………………….

.دیروز ازم ساعت پرسیدی یادم رفت بهت بگم.ساعت ۳/۵ شبه!

………………………………………………………….

.می دونستی اگه نصفه شبا بری تو سایت اس ام اس بده خیلی حال میده!!

………………………………………………………….

.این اس ام اس جهت بیدار کردن شما از خواب فرستاده شده و هیچگونه ارزش مادی و معنوی دیگری ندارد!!

………………………………………………………….

.رک بگم :بیدار شو

………………………………………………………….

خوابی؟ خوب اشکالی نداره هروقت بیدار شدی بهت میگم. بخواب

………………………………………………………….

میخواستم بگم پاهات از زیر پتو اومده بیرون یه وقت سرما نخوری