اس ام اس انگلیسی با ترجمه فارسی

sms love
1- Don't go for looks,they can deceiveDon't go for wealtheven that fades away.Go for sum1 who makes usmile becoz only a smile makesa dark day seem bright..دنبال نگاه ها نرو،ممکنه فریبت بدندنبال ثروت نروچون حتی ثروت هم یه روزی نا پدید میشهدنبال کسی برو که باعث میشه لبخند بزنیچون فقط یه لبخنده که میتونهباعث بشه یه روز خیلی تاریک، کاملا روشن به نظر بیاد

2-
As days go by, my feelings get stronger,To be in ur arms, I can't wait any longer.Look into my eyes & u'll see that it's true,Day & Night my thoughts r of U..هرچی که روزها میگذرن، احساسات من قوی تر میشهبرای در آغوش تو بودن نمیتونم بیش از این صبر کنمبه چشمام نگاه کن، خواهی دید که حرفام راستهشب و روز تمام افکارم ماله تو هستن
3-
All I wanted was sum1 2 care 4 meAll I wanted was sum1 who'd b there 4 meAll I ever wanted was sum1 who'd b trueAll I ever wanted was sum1 like U...تمام چیزی که میخواستم یه نفر بود که بهم اهمیت بدهیه نفر که بخاطر من اینجا باشهتمام چیزی که میخواستم یه نفر بود که باهام رو راست باشهتمام چیزی که میخواستم یه نفر بود که دقیقا مثل تو باشه!
4-
Love is like a CD trackThat links our hearts togetherDont ever break that CD cozThat wud break my heart too.........عشق مثل ترک های یک سی دی میمونهکه قلب های مارو به هم پیوند میدههرگز سعی نکن که اون سی دی رو بشکنیچون اینکارت ممکنه باعث بشه قلب من هم بشکنه
5-
Message:some text missing*Sender:Name Missing**
Number Missing*
Sent ate missing*
Missing U a lot thats yeverything is missing....پیام : متن پیام از دست رفتهفرستنده : نام فرستنده مشخص نیستتاریخ ارسال : تاریخ ارسال معلوم نیستدلم واسه ی تو خیلی تنگ شده واسه ی همینه که همه چیز گم شده و از دست رفته!(این
اس ام اس بازیه زیباییه با کلمه ی
missing)

Flirt sms. Love sms, newest love messages. English love sms. Beautiful English messages and so on


6-
softly d leaves of memories wil fal,i'll pick them up & gather them all,coz 2day, 2moro & til my life is throughi'll cherish having sum1 like u!برگ های خاطره ها به آرامی میریزنو من بلندشون میکنم و اونها رو گرد هم میارمچون امروز، فردا و تا وقتی که زندگی من ادامه دارهبخاطر داشتن شخصی مثل تو خوشحال خواهم بود

Flirt sms. Love sms, newest love messages. English love sms. Beautiful English messages and so on


7-
I m on a mission:Misson 2 avoid u,2
forgetu, 2 get rid of u,2
not 2 talk 2u or meet u,in short....MISSION IMPOSSIBLE!!من در یک ماموریتمماموریتی برای دوری از توماموریتی برای فراموش کردنت و فرار کردن از دستتکه باهات صحبت نکنم و تورو نبینمدر یک کلام :ماموریت غیر ممکن!!!Flirt sms. Love sms, newest love messages. English love sms. Beautiful English messages and so on8-
D smallest word is I,
the sweetest word is LOVEand the dearest personin the world is U.tats y I Love You..i (من) کوتاه ترین کلمه ی دنیاستشیرین ترین کلمه ی دنیا عشقه (
LOVE)و عزیز ترین شخص در دنیا تو هستی(
you)واسه همینه که دوست دارم(
I love you)Flirt sms. Love sms, newest love messages. English love sms. Beautiful English messages and so on
9-
Dear O Dear, ur not nearbut i can heardont get fearUr memories r hereliv wid cheerno more tearand ur mine forever!عزیزم تو نزدیک من نیستیاما میتونم بشنوم:هرگز نترسخاطره هات اینجا هستنبا شادی زندگی کندیگه اشک نریزچون تو همیشه مال منی
Flirt sms. Love sms, newest love messages. English love sms. Beautiful English messages and so on10-
Q:Wat is luv?****A:Luv is wen sum1 breaks ur heartn d most amazing thingis tat u still luv themwid every broken piece...!سوال : عشق چیه؟جواب : عشق یعنی وقتی که یه نفر قلب تورو میشکنهو حیرت انگیزه که تو هنوز با قطعه قطعه ی قلب شکستت دوستش داری!!

Flirt sms. Love sms, newest love messages. English love sms. Beautiful English messages and so on

http://www.cloobmusic.com/2009/06/blog-post_4875.html

Send lovely SMS for your dear friends.